П.І.Б керівників Федерації JSKA України

Посада

Величко
Андрій Григорович

голова Федерації JSKA України

Плагун
Якослав Миколайович

Член Правління Федерації JSKA України

Мамелін
Костянтин Вікторович

Член Правління Федерації JSKA України