Підготовка студентів від новачка до ЗМС є єдиною системою, структурні частини якої обопільно поєднані в досягненні заздалегідь визначеної мети.

У процесі багаторічної підготовки виділяють п’ять етапів:

- початкової підготовки;

- попередньої базової підготовки;

- спеціалізованої базової підготовки;

- максимальної реалізації індивідуальних можливостей;

- збереження вищих досягнень.

Відповідно до загальних вимог до спортивних шкіл визначаються й основні завдання роботи з кожною навчальною групою (табл. 1):

 

Гурток школи

Основні завдання

Заняття

групи початкової підготовки

виявлення здібних учнів і попередній відбір; виховання зацікавленості до занять карате, працьовитості й дисциплінованості; всебічна фізична підготовка та оволодіння засадами техніки виду спорту; розвинення рухових якостей, гнучкості, координації, загальної витривалості, функціональних можливостей серцево-судинної та дихальної систем;

Один раз на тиждень (безкоштовно)

Підрозділ Федерації

групи попередньої базової підготовки

всебічна фізична підготовка та розвинення спеціальних фізичних здібностей; розвиток гнучкості, швидкості, спритності; вивчення та удосконалення структури виконання основних і спеціально-допоміжних вправ, підвищення спеціальної працездатності шляхом поступового підвищення тренувальних навантажень; вивчення тактики поєдинку в змаганнях; виховання вольових якостей, самостійності, дисциплінованості працьовитості; залучення до змагальної діяльності;

Два рази на тиждень

 

групи спеціалізованої базової підготовки

побудова бази загальної та спеціальної фізичної підготовки до рівня вищих досягнень; розвиток спеціальних фізичних якостей; підвищення обсягу та інтенсивності тренувальних навантажень; досягнення стабільності виступів у змаганнях усіх рівнів та удосконалення змагального досвіду;

Три рази на тиждень

групи підготовки до вищих досягнень

значне підвищення обсягу та інтенсивності тренувальних навантажень; досягнення високих результатів в карате; подальший розвиток спеціальних фізичних якостей; удосконалення фізичної, технічної, психологічної й тактичної підготовленості для досягнення високої спортивної майстерності у змаганнях самого високого рівня; досягнення високого рівня теоретичної підготовки щодо методики спортивного тренування.

П’ять разів на тиждень