ПРОГРОМА РОЗВИТКУ

Програма діяльності громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ» (далі - Федерація) з розвитку японського сьотокан карате як спорту високих досягнень, масового фізкультурно-спортивного громадського руху на 2019 – 2021 роки (далі – Програма) визначає стратегічні засади діяльності Федерації з урахуванням сучасного стану та тенденцій розвитку вітчизняного та міжнародного руху з японського сьотокан карате.

 

1. Загальна частина


Правління Федерації вирішило, що Федерація пройшла чималий шлях свого розвитку та утвердження, як всеукраїнської громадської організації фізкультурно-спортивного спрямування, яка посідає чільне місце серед інших спортивних федерацій України.

Завдяки зусиллям Федерації сьотокан карате в Україні продовжує бути видом спорту, якому притаманні усі характерні риси масового фізкультурно-спортивного руху та спорту високих досягнень. Останнім часом посилився розвиток японського сьотокан карате для ведення здорового способу життя на шляху до здорової нації.

Японське сьотокан карате в Україні є важливою складовою загальнодержавної системи фізичної культури і спорту, серйозним чинником розвитку карате-індустрії.

Свідченням зростання авторитету та впливовості Федерації як громадської спортивної організації та визнанням відповідності її діяльності вимогам Закону України «Про фізичну культуру і спорт» є підтвердження колегією Міністерства молоді та спорту України статусу національної спортивної Федерації.

Сучасні умови та реальні можливості Федерації вимагають деталізації напрямків її діяльності та зосередження зусиль для виконання вагомих завдань. Для цього визначається Програма діяльності Федерації на період 2019-2021 р. р. з подальшого розвитку Федерації в Україні.

 

2. Мета та завдання


1. Метою Програми є створення сприятливих умов для подальшої розбудови національної моделі японського сьотокан карате, як спорту, масового фізкультурно-спортивного руху та надання спортивних послуг, забезпечення провідної ролі Федерації в міжнародному русі.

2. Виходячи із:

— Резолюції Правління;

— сучасного стану японського сьотокан карате в Україні;

— організаційно-правового забезпечення діяльності місцевих федерацій японського сьотокан карате, спеціалізованих клубів і секцій;

— міжнародних обставин, пов’язаних з діяльністю Федерації;

— рівня масовості спортивних змагань;

— обсягів надання послуг із занять японським сьотокан карате, зокрема на безоплатній основі;

— наявності і стану інфраструктури для занять японським сьотокан карате, спортивних таборів тощо.

В якості своїх стратегічних завдань Федерація визначає наступне:

• поширення в Україні японського сьотокан карате як форми фізкультурно-спортивного виховання, насамперед, серед молоді, зокрема в навчальних закладах системи освіти, за місцем проживання, роботи;

• активне співробітництво зі Збройними силами України та іншими силовими структурами з питань спеціальної підготовки військових та призовників, надання безоплатної допомоги військовим навчальним закладам, частинам, гарнізонам з питань проведення спортивних змагань і заходів, фізкультурно-оздоровчої, методичної, навчальної, фізкультурно-спортивної реабілітаційної діяльності за допомогою проведення спортивних заходів;

• ефективна співпраця з Міністерством молоді та спорту України, зокрема виконання пункту 9 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 541-р «Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя здорова нація», через систему змагань національного рівня;

• розбудова інфраструктури Федерації, в тому числі, за рахунок створення клубів та секцій японського сьотокан карате на базі місцевих федерацій, у закладах вищої освіти, на підприємствах, в установах і організаціях;

• зростання масовості заходів з популяризації японського сьотокан карате, збільшення кількості членів Федерації, спортсменів-розрядників, атестованих суддів, тренерів та інструкторів;

• розвиток міжнародних зв’язків Федерації та співпраця із зарубіжними організаціями, що культивують японське сьотокан карате;

• удосконалення нормативно-правової бази японського сьотокан карате, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення;

• активізація співпраці з Міністерством освіти і науки України через виконання пункту 9 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 541-р «Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя здорова нація», а саме з питань створення клубів і секцій японського сьотокан карате на базі навчальних закладів вищої освіти України та національної системи офіційних змагань з японського сьотокан карате серед навчальних закладів вищої освіти України;

•  оновлення форми спортивної діяльності, змагань з японського сьотокан карате з урахуванням потреб суспільства, поєднання традицій та нових форм роботи;

• вдосконалення інформаційної та фінансово-економічної діяльності Федерації;

• продовження формування національної інфраструктури для занять з японського сьотокан карате;

•  визначення нового порядку кадрового забезпечення об’єктів інфраструктури для занять з японського сьотокан карате, порядок формування і діяльності тренерських колективів, атестації, підготовки та перепідготовки кадрів з проведення занять з японського сьотокан карате в усіх регіонах України;

• розширення мережі спеціалізованих шкіл, що надають населенню послуги занять з японського сьотокан карате.

 

3. Основні заходи з реалізації завдань Програми на 2019-2021 роки

 

З огляду на масштабність завдань, визначених Федерацією, заплановані Програмою заходи та напрями діяльності розраховані на перспективу. В цілому їх реалізація передбачається впродовж 2019 – 2021 років:

 

1. Нормативно-правове забезпечення діяльності Федерації


З метою створення сучасного нормативно-правового забезпечення подальшого зростання рівня спортивної майстерності спортсменів, розбудови системи змагань з японського сьотокан карате Федерація бере зобов’язання:

• проводити аналіз необхідності внесення змін та доповнень до Правил змагань з японського сьотокан карате та пов’язаних з ними документів, перелік яких визначається Правилами. (Виконавець – колегії суддів, щорічно);

• вносити пропозиції до Міністерства молоді та спорту України щодо внесення змін та доповнень до розділу «Японське сьотокан карате» Єдиної спортивної класифікації України. (Виконавець — колегії суддів, за наявності рішень керівних органів);

• підготувати методичні рекомендації та технічні регламенти проведення змагань з японського сьотокан карате.

(Виконавець – спеціальна комісія, колегія суддів, термін – 2020 р.);

• нормативно впорядкувати фахову атестацію, діяльність тренерів Федерації. (Виконавець –  комісія з підготовки та атестації тренерів, спеціальна комісія, термін –  2020 р.).

Виконання зазначених завдань в значній мірі залежить від цілеспрямованої та ефективної діяльності комісій Правління Федерації, колегій суддів змагань з японського сьотокан карате, для підвищення ефективності діяльності яких Федерація планує:

• оновити Типове положення про комісію з розвитку японського сьотокан карате, комісію з підготовки та атестації тренерів, комісію з розвитку японського сьотокан карате серед дітей та молоді, колегій суддів змагань з японського сьотокан карате; (Виконавець – заступник голови Федерації, голови комісії та колегій, термін – 2020 р.);

• розробити окремі Положення про комісію з розвитку японського сьотокан карате, комісії інфраструктурних проектів тощо. (Виконавець – заступник голови Федерації, голови комісій, термін – 2020 р.).

 

2. Інформаційно-методичне забезпечення діяльності Федерації


У сфері інформаційно-методичного забезпечення діяльності з розвитку японського сьотокан карате в Україні та популяризації даного виду спорту, Федерація вважає за необхідне:

• підтримувати ефективну роботу офіційної веб-сторінки Федерації, зробити її дієвим засобом формування позитивного іміджу як японського сьотокан карате, так і самої Федерації. (Виконавець – заступник голови Федерації, відповідальні в місцевих осередках, голови комісій, термін – постійно);

• участь Федерації та її місцевих підрозділів у виставкових заходах. (Виконавець – комісія з інфраструктурних проектів, за планом заходів);

• співпрацювати з національними бібліотеками України, щодо забезпечення зберігання та використання видань спортивної тематики даного спрямування, розвиток соціального блогу шанувальників японського сьотокан карате. (Виконавець – заступник голови Федерації, відповідальні в місцевих осередках, термін – постійно);

• ефективно використовувати можливості реклами даного виду спорту на ТВ та у ЗМІ та публікації в них. (Виконавець – відповідальні в місцевих осередках, термін – постійно).

 

3. Подальша розбудова організаційної структури Федерації, збільшення кількості членів Федерації.


Серед стратегічних завдань, визначених Рішенням Федерації, чинне місце посідають питання розбудови структури Федерації за рахунок створення клубів та секцій японського сьотокан карате в закладах освіти, на підприємствах, в установах і організаціях. Системна робота територіальних місцевих Федерацій з розбудови інфраструктури Федерації, зростання кількості прихильників здорового способу життя, зростання кількості членів Федерації є вагомими факторами збільшення авторитету та впливовості Федерації в регіонах, залучення коштів місцевих бюджетів та спонсорів для фінансування статутної діяльності Федерації, ії місцевих осередків.

Враховуючи зазначене, Федерація вважає за потрібне:

• створити в регіонах мережу секцій і клубів японського сьотокан карате за участю Федерації. (Виконавець — керівники місцевих осередків Федерації);

• опрацювати, спільно з Міністерством освіти і науки України, питання щодо створення клубів та секцій при навчальних закладах вищої та середньої освіти. (Виконавець — заступник голови Федерації, комісія з інфраструктурних проектів);

• сприяти створенню нових та діяльності існуючих клубів та японського сьотокан карате в установах та інших організаціях з подальшим їх залученням до участі в діяльності Федерації. (Виконавець — керівники місцевих осередків);

• ввести та відпрацювати сучасну Е-систему обліку членів Федерації, сплати членських внесків. (Виконавець – заступник голови Федерації, термін – 2020 р.);

• дослідити та узагальнити досвід окремих місцевих осередків Федерації, щодо залучення до членства в Федерації прихильників японського сьотокан карате. (Виконавець — комісія з інфраструктурних проектів).

• розробити нову редакцію Положення про сплату та облік членських внесків Федерації. (Виконавець – заступник голови Федерації, термін виконання – І квартал 2020 р.);

• організувати різнопланову, постійно діючу, інформаційно-рекламну кампанію, щодо преференцій, які отримують члени Федерації під час участі в офіційних змаганнях з японського сьотокан карате та інших заходах, що проводяться Федерацією. (Виконавець – заступник голови Федерації, комісія з інфраструктурних проектів, термін – постійно).

 

4. Розвиток міжнародних зв’язків Федерації та сприяння визнанню японського сьотокан карате на міжнародної арені.


Одним з пріоритетів Федерації є розвиток її міжнародних зв’язків, сприяння визнанню даного виду спорту у якості міжнародного та забезпечення японському сьотокан карате України провідних позицій в міжнародному спортивному русі.

Для виконання зазначеного Федерація вважає:

• в рамках участі у діяльності Міжнародної Федерації, відповідно до узгодженого плану діяльності:

— створювати та забезпечувати виконання, в межах зобов’язань, щорічного календарного плану міжнародних змагань з японського сьотокан карате, інших міжнародних заходів. (Виконавець — заступник голови Федерації, термін – щорічно);

— сприяти залученню до членства в Федерацію японського сьотокан карате спортивних організацій інших міст. (Виконавець – представники Федерації в ВФЯСК, термін – постійно);

• забезпечити критерії системної роботи з формування та підготовки збірних команд України для участі в очних міжнародних змаганнях з японського сьотокан карате. (Виконавець – заступник голови Федерації, голови комісій. Термін – постійно);

• здійснювати цілеспрямоване висвітлення міжнародної спортивної діяльності Федерації в засобах масової інформації, як важливого іміджевого проекту. (Виконавець – заступник голови Федерації, відповідно до розподілу обов’язків, Виконком, термін виконання – постійно).

 

5. Зростання масовості спортивних заходів, рівня спортивної майстерності спортсменів


Відповідно до Закону України «Про фізичну культури і спорт» основною формою функціонування спорту є спортивні змагання, що організовуються за відповідними правилами з офіційним визначенням переможців змагань. З огляду на наведене та відповідно до своїх статутних завдань Федерація прагне до залучення у змаганнях якомога більшої кількості спортсменів, підтримки в стосунках між ними духу здорової конкуренції та зростання рівня спортивної майстерності спортсменів, чесних відносин.

З огляду на викладене, Федерація вважає за потрібне продовжити розвиток системи змагань різного рангу з японського сьотокан карате та визначає за мету:

• узагальнити набутий досвід проведення очних змагань з японського сьотокан карате та поширити проведення їх на змагання з інших видів спорту; (Виконавець – колегія суддів, термін – 2020р.);

• запровадити проведення чемпіонатів України з японського сьотокан карате. (Виконавець – Правління Федерації та колегія суддів, термін –  2020 р.);

• вжити заходів щодо щорічного проведення змагань з японського сьотокан карате серед студентської молоді за сприяння Міністерства освіти і науки України. (Виконавець – спеціальна комісія, колегії, термін –  щорічно);

• домогтися включення японського сьотокан карате до програми Універсіади студентів Міністерства освіти і науки України. (Виконавець — заступник голови Федерації, термін – 2020 р.);

• проводити оцінку роботи територіальних місцевих осередків Федерації з японського сьотокан карате за методикою Міністерства молоді та спорту України. (Виконавець — керівники місцевих осередків, колегії, комісії, щорічно);

• розробити прозору систему визначення результатів роботи територіальних федерацій японського сьотокан карате. (Виконавець – спеціальна комісія, щорічно);

• розробити та запровадити розподіл бюджетного фінансування всеукраїнських змагань з японського сьотокан карате з урахуванням масовості змагань. (Виконавець – заступник голови Федерації, відповідно до розподілу обов’язків, колегії судів змагань, термін виконання – І півріччя 2020 року).

 

6. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів.


Умовою для подальшого успішного розвитку японського сьотокан карате є цілеспрямована робота з підготовки висококваліфікованого активу, спроможного на рівні сучасних вимог забезпечити проведення різноманітних масових заходів.

Для підготовки висококваліфікованого спортивного активу Федерація планує:

• запровадити систему різнорівневої підготовки та підвищення кваліфікації тренерських та суддівських кадрів, зокрема з використанням системи дистанційного навчання. (Виконавець – керівники місцевих осередків, комісія з підготовки та атестації кадрів, термін – 2020 р.);

• запровадити практику проведення міжрегіональних навчальних заходів із проведенням теоретичної та практичної підготовки на базі територіальних осередків. (Виконавець – керівники осередків, комісія з підготовки та атестації кадрів, термін – 2020 р.);

• створити на рівні Федерації Реєстру старших тренерів та тренерів міжнародного класу з японського сьотокан карате, на рівні територіальних осередків – реєстрів тренерів з японського сьотокан карате. (Виконавець — керівники осередків, комісія з підготовки та атестації кадрів, термін – 2020 р.);

• продовжити роботу на рівні Федерації з формування реєстрів суддів першої та національної категорій та територіальних реєстрів суддів другої категорії. (Виконавець — керівники осередків, колегія суддів, термін – 2020 р.);

• розробити систему стимулювання спортсменів щодо отримання та подальшого підвищення рівня тренерської та суддівської кваліфікації. (Виконавець – колегії суддів,  комісія підготовки та атестації кадрів; термін – 2020 р.);

• розробити проекти навчальних програм для підготовки фахівців з японського сьотокан карате. (Виконавець – комісія з підготовки та атестації кадрів; термін – 2020 р.).

 

7. Розвиток співпраці із центральними та місцевими органами виконавчої влади щодо сприяння поширенню японського сьотокан карате серед широких верств населення.


За час своєї діяльності Федерація японського сьотокан карате України отримала позитивні напрацювання у співпраці з центральними та місцевими органами виконавчої влади, профспілковими організаціями, навчальними закладами вищої освіти та позашкільним вихованням. Базовими договорами про співпрацю є договори з Міністерством молоді та спорту України та обласними управліннями з питань фізичної культури і спорту. Зазначена робота потребує оновлення, у зв’язку з чим Федерація планує:

• укласти договори про співпрацю з Міністерством оборони та Міністерством освіти і науки України. (Виконавець – заступник голови Федерації,  керівники місцевих осередків, термін – щорічно);

• забезпечити переукладання договорів між територіальними осередками та обласними управліннями з питань фізичної культури і спорту. (Виконавець — керівники місцевих осередків, термін — щорічно).

 

8. Оновлення системи організаційної діяльності Федерації з розвитку японського сьотокан карате.


Нерівномірний розвиток японського сьотокан карате та територіальних осередків Федерації з одного боку та незбалансованість прав та обов’язків між територіальними осередками та комісіями, колегіями Правління Федерації з іншого боку, суттєво гальмують розвиток даного виду спорту в Україні та потребують реагування з боку керівних органів Федерації.

З метою удосконалення організаційно-управлінської моделі діяльності Федерації, розмежування повноважень та відповідальності керівних органів Федерації, комісій, колегій Правління Федерації та територіальних осередків, уникнення функціонального дублювання та дріб’язкової опіки, Федерація вважає за доцільне:

• провести широке обговорення оновлення організаційно-управлінської моделі діяльності Федерації, розмежування повноважень. (Виконавець – заступник голови Федерації, керівники місцевих осередків, термін – 2020 р.).

• за підсумками обговорення напрацювати пропозиції керівним органам Федерації щодо оновлення організаційно-управлінської моделі діяльності Федерації, розмежування повноважень. (Виконавець – керівні органи, керівники місцевих осередків, термін – 2020 р.).

 

9. Реалізація положень Програми


Реалізація положень Програми здійснюється керівними органами та місцевими осередками Федерації, комісіями, колегіями Правління Федерації шляхом виконання свого річного плану зі щорічним аналізом підсумків виконання, звіту та корегування наступних дій.

Перші підсумки реалізації Програми мають бути підведені на засіданні Правління Федерації  в 2020 році, звіт про рівень виконання – на Зборах Федерації в 2021 році.

 

10. Очікувані результати.


Завдяки реалізації Програми діяльності очікується:

• формування сучасної моделі розвитку японського сьотокан карате в Україні як масового фізкультурно-спортивного руху та однією зі складових частин спорту в Україні;

• визнання японського сьотокан карате як міжнародного виду спорту та забезпечення йому провідних позицій в міжнародному спортивному русі;

• перетворення осередків Федерації в авторитетні місцеві фізкультурно-спортивні організації, зміцнення матеріально-технічної бази японського сьотокан карате в регіонах України;

• розбудова організаційної структури осередків Федерації, створення мережі спортивних секцій, клубів в регіонах України;

• формування сегменту японського сьотокан карате як важливої складової національного спорту;

 

• зростання фінансової підтримки розвитку японського сьотокан карате з боку центральних та місцевих органів виконавчої влади та спонсорів.