ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ З КАТА

Визначення методів проведення змагань з КАТА

1. Ката - це умовний бій, що є стандартною комбінацією технічних прийомів у встановленій послідовності. Змагання по ката є виконанням ката на майданчику і оцінюються по одному з наступних способів:

1) метод порівняння (кохаку хошики) - одночасне виконання двома учасниками форми ката, оголошеної рефері; суддівство здійснюється за допомогою прапорців;

2) метод балів (тенсу хошики) - виконання ката, заявленого учасником; кожному учасникові бали присуджуються окремо, переможець визначається по більшій сумі балів;

3) командні змагання - синхронне виконання ката командою з трьох чоловік; судійство здійснюється по балах.

Список та групи ката

1. "СІТЕЙ-ГАТА": Хейан-Сьодан, Хейан-Нідан, Хейан-Сандан, Хейан-Йондан, Хейан-Годан, Теккі-Сьодан (виконуються по вибору рефері);

2. "СЕНТЕЙ-ГАТА": Бассай-Дай, Канку-Дай, Енпи, Дзіон (виконуються по вибору рефері або учасника);

3. "ТОКУЙ-ГАТА": Теккі-нидан, Теккі-Сандан, Бассай-Сьо, Канку-Сьо, Джиин, Чінте, Унсу, Мейкіо, Ванкан, Джитте, Ганкаку, Хангетцу, Сочін, Нідзюсіхо, Годзюсіхо-Дай, Годзюсіхо-Сьо (виконуються по вибору учасника).

Склад суддівської бригади змагань з Ката

1. У суддівстві змагань з Ката на одному татамі беруть участь:

- арбітра;

- рефері;

- чотирьох або шість кутових суддів.

- суддя-секретар

- медичний працівник

Критерії визначення переможців у змаганнях з Ката

1. Учасник (команда) перемагає в змаганнях з Ката, якщо він (вона) перемагає у фінальному колі змагань.

2. При прийнятті рішення по системі "Ко-хаку" рефері виносить рішення на підставі оцінок суддів.

Визначення результату виступу за бальною системою

1. Виступ учасника (команди) оцінюється за дев`ятибальною шкалою з точністю до 0,1 бала.

2. До початку змагань рішенням суддівської колегії встановлюється діапазон оцінок, у межах якого оцінюються виступи учасників (команд) у кожному колі змагань, наприклад: від 5 до 7 балів у 1-ому колі, від 6 до 8 балів у 2-ому колі та від 7 до 9 балів у 3-му колі; встановлені межі діапазону оцінок заздалегідь доводяться до членів суддівської бригади (бригад), учасників і представників (тренерів).

3. Підсумкова оцінка виступу учасника (команди) у певному колі змагань визначається сумою оцінок членів суддівської бригади без урахування найбільшої і найменшої з них.

4. У разі рівності підсумкових оцінок, отриманих учасниками (командами) в колі, між собою порівнюються найменші оцінки, що входять до підсумкової оцінки учасників (команд), отриманої ними в цьому колі; учасник (команда), що має більшу з них, займає більш високу позицію в протоколі змагань; якщо найменші оцінки однакові, то між собою порівнюються найбільші оцінки, що входять до підсумкових оцінок учасників (команд), отриманих ними в цьому колі; учасник (команда), що має більшу з них, займає більш високу позицію в протоколі змагань; якщо й найбільші оцінки теж однакові, то суддівська бригада вирішує провести додатковий виступ цих спортсменів.

5. У змаганнях за бальною системою кількість кіл залежить від кількості учасників; кількість кіл, а також кількість учасників, що виходять у півфінал та фінал, визначається на нараді суддівської колегії з представниками; як правило, у півфіналу виходять 16 спортсменів, у фінал - 8 спортсменів.

6. Для збереження стабільності критеріїв оцінки виступи учасників змагань з Ката, як правило, судить та сама суддівська бригада у всіх колах змагань.

7. Критерії оцінки виступу:

1) Ката має бути виконано з компетентністю і демонструвати чітке розуміння принципів і традицій, які воно в собі несе; рухи з Ката повиннівиконуватися у правильній послідовності, характерні особливості Ката мають бути чітко виражені, значення кожного руху має бути осмислене; демонстрація Ката повинна втілювати високий моральний дух та відповідний контроль техніки виконання;

2) при оцінці Ката, виконаного учасником (командою), судді повинні враховувати такі критерії:

- реалістична демонстрація значення Ката;

- чітке розуміння виконуваної техніки ("Бункай") і точне її виконання;

- ритм, швидкість, баланс та концентрація потужності і сили ("Кіме");

- правильне дихання, що відповідає темпу і ритму Ката, правильний розподіл сил;

- необхідний рівень психічної мобілізації ("Заншин") і концентрації уваги;

- відповідні та правильні стійки ("Дачі") з відповідною напругою в ногах та плоскою стопою на підлозі і точну загальну траєкторію напрямку Ката ("Ембусен");

- правильне переміщення без вертикальних коливань, плавність рухів;

- точне дотримання всіх інших вимог цих Правил;

- члени команди повинні також продемонструвати повну синхронність рухів, виконуючи Ката "як один".

8. Помилки, що тягнуть за собою зниження оцінки виступу учасника (команди):

- виконання "Кіай" в непередбаченому місці, або його відсутність;

- порушення схеми переміщень ("Ембусен");

- неправильне виконання техніки;

- значна втрата рівноваги в момент приземлення;

- порушення синхронності виконання рухів членами команди.

9. Помилки, що тягнуть за собою винесення "Хансоку" учаснику (команді):

- учасник (команда) виконав Ката, що не відповідає оголошеному;

- в ході виконання Ката учасник (член команди) почав виконувати рухи з іншого Ката, пропустив елемент, або виконав зайвий елемент, або порушив послідовність елементів;

- в ході виконання Ката відбулася явна зупинка або учасник (член команди) перервав виступ;

- учасник припустився декількох помилок при виконанні одного Ката;

- в ході виконання Ката учасник (член команди) повністю втратив рівновагу та/або впав.

Програма виступу у змаганнях з Ката

1. Учасники, що приймають участь в різних видах індивідуальних змагань з КАТА, поділяються на категорії за віком та рівнем підготовки

Таблиця №4

 

Вік

Відбіркове коло – суддівство по прапорцям 2 учасника одночасно виконують ката по вибору рефері з:

Суддівство по балам

Відбіркові змагання (йо-сен)

Фінал (Кессі)

1 коло "Шитей-Гата"

2 коло "Сентей-Гата":

3 коло "Токуй-Гата":

оцінка: 6.0 – 7.0

оцінка: 6.0 – 8.0

оцінка: 7.0 – 9.0

Коричневі -Чорні пояса

(15-17 років) (18-24 років) (25-39 років) (40-50 років)

Хейан Сьодан, Хейан Нідан, Хейан Сандан Хейан Йондан, Хейан Годан, Теккі Сьодан

Бассай Дай, Дзіон, Емпі, Канку Дай

Будь-яка форма крім ката 1-го кола

Зелені - Сині пояса 6-4 кю

(10-12 років) (13-14 років) (15-17 років)

Хейан Сьодан, Хейан Нідан, Хейан Сандан, Хейан Йондан Хейан Годан, Текки Сьодан

Будь-яка форма

Білі - Помаранчеві пояса 9-7кю

( 8-9 років) (10-11 років) (12-13років)

Хейан Сьодан, Хейан Нидан, Хейан Сандан,

Будь-яка форма

 

2. У змаганнях за бальною системою спортсмени повинні виконувати у кожному новому колі інші Ката за винятком тих, які виконували по системі "Ко-хаку" в обов'язковій програмі.

3. У додаткових колах учасники (команди) не можуть повторно демонструвати Ката, вже виконані ними в попередніх основних і додаткових колах змагань, але у наступних основних колах змагань учасники (команди) можуть повторно демонструвати Ката, виконані ними в попередніх додаткових колах.

Регламент проведення змагань з Ката

1. Змагання, проведені по системі "Ко-хаку":

1) змагання з Ката, проведені по системі "Ко-хаку", - це поєдинок між двома учасниками, які одночасно виконують однакове Ката; учасник, який виконав Ката краще, виходить у наступне коло змагань;

2) після оголошення прізвищ учасників вони стають на лінію перед площадкою обличчям до рефері; учасник з червоним поясом знаходиться праворуч від рефері; після завершення офіційного ритуалу вітання обидва учасники займають свої відмічені місця на татамі;

3) Ката, що має виконуватися, визначається рефері за жеребом; рефері голосно і чітко вимовляє назву Ката, а учасники зобов'язані також голосно і чітко повторити його назву і за сигналом рефері розпочати виконання Ката;

4) закінчивши демонстрацію Ката, учасники повертаються на вихідну позицію і чекають оцінки свого виступу; рефері подає команду "Хантей!", після чого, переконавшись, що всі судді готові до винесення рішення, подає здвоєний сигнал свистком; кожен член суддівської бригади сигналізує про своє рішення, піднімаючи білий або червоний прапорець залежно від того, хто з учасників на його думку краще виконав Ката, або схрещені над головою прапорці у випадку нічийного результату;

5) за результатами оцінок суддів рефері повідомляє підсумкове рішення про перемогу, нічию або обопільну дискваліфікацію обох учасників; при визначенні переможця по системі "Ко-хаку" судді повинні уникати показу нічийного результату; у випадку об'явлення "Хіківакі" рефері обирає інше Ката і спортсмени повторюють виступ

Змагання, що проводяться за бальною системою

1. Змагання, проведені по системі "Теншу Хошиху":

1) учасник (команда), викликаний для виступу, виходить на вихідну позицію на татамі і вітає суддівську бригаду; потім учасник голосно і чітко вимовляє назву Ката, яке він (команда) буде виконувати; рефері повторює назву Ката і подає сигнал свистком, учасник (команда) починає демонстрацію Ката; закінчивши демонстрацію Ката, учасник (член команди) повертається на вихідну позицію і чекає оцінки свого виступу;

2) рефері подає команду "Хантей" і, переконавшись, що всі судді готові до винесення своїх рішень, подає різкий здвоєний сигнал свистком, після чого члени суддівської бригади одночасно показують свої таблички з оцінками, піднімаючи їх у правій руці так, щоб їх було добре видно старшому судді (арбітру) на татамі;

3) арбітр на татамі повідомляє оцінки, першою називаючи оцінку рефері, а потім оцінки кутових суддів; суддя-секретар реєструє оцінки в протоколі ходу змагань і підраховує підсумкову оцінку виступу учасника (команди); переконавшись, що всі оцінки оголошені правильно і внесені до протоколу ходу змагань, рефері подає сигнал свистком, після чого члени суддівської бригади опускають таблички з оцінками; арбітр повідомляє підсумкову оцінку виступу учасника (команди); після оголошення підсумкової оцінки учасник (член команди) залишає татамі, попередньо здійснивши необхідні ритуали;

4) після закінчення чергового кола змагань всі учасники (команди) шикуються на татамі і арбітр повідомляє прізвища учасників (назви команд), що вийшли в наступне коло змагань; першим називається учасник (команда), що зайняв(ла) першу позицію в протоколі змагань, потім учасник (команда), що зайняв(ла) другу позицію і так далі;

5) у наступному колі учасники виступають в порядку, що відповідає зайнятим ними позиціям у попередньому колі, починаючи з учасника, який набрав найменшу кількість балів.

ЗМАГАННЯ З КАТА КОМАНДНЕ

Організація та суддівство командних змагань з ката

1. Командні змагання з КАТА проводяться тільки в одному виді змагань: КАТА КОМАНДНІ ОЛЛ-СТАЙЛЗ: синхронне виконання ката командою з 3 чоловік.

2. Змагання проводяться спільно для чоловічих, жіночих та змішаних команд (мікст) таких категорій:

а) об'єднана юнацька група (чоловіки та жінки 10-15 років);

б) об'єднана група юніорів та дорослих (чоловіки та жінки 16-34 років);

3. В змаганнях національного та міжнародного рівня можливе проведення змагань окремо для чоловічих, жіночих та змішаних команд

4. Окремі учасники та команди молодше 10 років можуть брати участь в змаганнях категорії 10-15 років, учасники та команди старше 35 років можуть брати участь в змаганнях категорії 16-34 років

Організація та суддівство командних змагань з ката

1. Команда в розділі КАТА КОМАНДНІ складається з 3 основних та 1 запасного учасників

2. Змагання в розділі КАТА КОМАНДНІ проводяться в два кола з використанням бальної системи суддівства з дотриманням процедури, як в індивідуальних змаганнях за бальною системою.

3. Вибір ката:

а) в командних змаганнях виконуються тільки ката без зброї;

б) команда має право самостійно вибрати ката з числа дозволених цими Правилами для розділу ОЛЛ-СТАЙЛЗ;

в) обох колах команда може на свій розсуд виконати ката ШИТЕЙ, СЕНТЕЙ чи ТОКУЙ з офіційного списку ;

г) повторення ката у відбірковому і фінальному колах заборонено. При виконанні додаткового ката для визначення переможців дозволяється повторне виконання ката;

4. Судді змагань розділу КАТА КОМАНДНІ повинні керуватися тими ж загальними критеріями оцінки виконання ката та порядком їх пріоритетності, що і індивідуальних змаганнях.

5. Додаткові критерії для оцінювання виконання командних ката:

а) синхронність виконання;

б) високий командний дух

6. Виконання командних ката оцінюється за тією ж шкалою оцінки, що і в

індивідуальних змаганнях. Зниження оцінки відбувається як за помилки кожного члена команди, так і за помилки, допущені всією командою:

1) Зниження оцінки:

- незначне порушення синхронності командного виступу - 0,1 бала

- значне або повторне порушення синхронності командного виступу - 0,2-0,3 бала

- подача звукових сигналів для синхронізації командного виступу

- 0,4-0,5 бала

7. Підвищення оцінки виконання відбувається так же, як і в індивідуальних змаганнях (таб. 14 цих Правил)

8. Дискваліфікація команди відбувається за порушення, викладені в ст. 53 цих Правил, якщо вони допущені як всією командою, так і окремим її учасником.

2) Підвищення оцінки:

- зразкова поведінка у відповідності з РЕЙГІ; складність та ризик у виборі ката + 0,1-02 бала

- перевищення середнього для даного дивізіонна чи вікової групи

рівня бойового духу, концентрації, сили, швидкості та потужності + 0,2-0,3 бала

- значне перевищення середнього для даного дивізіонна чи вікової

групи рівня бойового духу, концентрації, сили, швидкості та потужності

+ 0,4-0,5 бала.

 

 

Зараз на сайті

На даний момент 14 гостей на сайті